Metsa ost

Oleme spetsialiseerunud metsamaade ostule. Samuti ostame ka põllumaad või kinnistuid, mille koosseisus on nii metsa- kui ka põllumaad.

Omame partnerlussuhteid paljude investeerimisfondidega nii kodu- kui ka välismaalt.
Raieküpse metsa väärtuse leidmine ei ole väga keerukas protsess ja sõltub peaasjalikult hetkel puidusektoris valitsevast turusituatsioonist. Seetõttu on sellise metsa müümisel tihti erinevate firmade pakkumised küllaltki sarnased.

Suuremate metsakinnistute koosseisu jääb aga sageli ka keskealisi ja nooremaid metsaeraldusi. Nende hindamismetoodika on aga erinevatel firmadel küllaltki erinev.

Kuna meie või meie kaudu tehtud investeeringutel on pikem ajahorisont, siis saame tihti pakkuda konkurentsivõimelist hinda ka kesk- ja nooremaealistele metsadele, millest tulenevalt võib suuremate kinnistute puhul olla meie pakutav hind konkurentide omast suurem.
Ostame ka heade kasvukohtadega lagedaks raiutud suuremaid metsakinnistuid.

Paku otse investorile

Email:

Telefon:

Katastritunnus(ed):

Lisainformatsioon*:

Hinnasoov: