Metsamaa ost

Meie põhitegevuseks on metsamaa ost, kuid samuti ka põllumaa ost. Sobivad ka kinnistud, mille koosseisus on nii põllu- kui metsamaa. Ostame ka heade kasvukohtadega lagedaks raiutud suuremaid metsakinnistuid.

Tänu ligi 20 aastasele tegevusajaloole oleme loonud head partnerlussuhted paljude investeerimisfondidega kodu- ja välismaalt ning oleme suurepärased partnerid kõikidele põllu- ja metsamaa müüjatele.

Metsamaa müük ja hektari hind

Raieküpse metsamaa hind

Üks levinuimaid küsimusi on, kuidas määrata metsamaa hektari hind, kui plaanis on selle müük metsamaa ostmisega tegelevale ettevõttele. Raieküpse metsamaa väärtuse leidmine ei ole väga keerukas protsess ja sõltub peaasjalikult hetkel puidusektoris valitsevast turusituatsioonist. Seetõttu on sellise metsa müümisel tihti erinevate firmade pakkumised küllaltki sarnased.

Suuremate metsakinnistute koosseisu jääb aga sageli ka keskealisi ja nooremaid metsaeraldusi. Nende hindamismetoodika on aga erinevatel firmadel küllaltki erinev.

Kui soovite saada hinnangut oma metsa- või põllumaale, palun võtke meiega ühendust SIIT või leheküljel oleva kontaktivormi abil.

Kesk- ja nooremaealise metsamaa hind

Kuna meie või meie kaudu tehtud investeeringutel on pikem ajahorisont, siis saame tihti pakkuda konkurentsivõimelist hinda ka kesk- ja nooremaealistele metsadele, millest tulenevalt võib suuremate kinnistute puhul olla meie pakutav hind konkurentide omast parem.

Paku otse investorile

Email:

Telefon:

Katastritunnus(ed):

Lisainformatsioon*:

Hinnasoov: