Hinnangu andmine

Metsamaa puhul on ligikaudse esialgse hinnangu andmine ilma kinnistut kohapeal takseerimata võimalik siis kui metsa kohta on andmed metsaregistris. Juhul kui puuduvad andmed registris või on peale metsa takseerimist tehtud raideid siis hinna saamiseks on vajalik kinnistu kohapeal üle vaadata.

Põllumaa puhul on hinnangu andmiseks ka vaja teha teatav eeltöö – selgitada maa viljakus, piirangud jms.

Eelistame pakkumisi millel on müüjapoolne esialgne hinnasoov.

Paku otse investorile

Email:

Telefon:

Katastritunnus(ed):

Lisainformatsioon*:

Hinnasoov: